François startte in april 2018 zijn eerste bedrijf op na enkele tegenslagen met éénmanszaak. Hij biedt persoonlijke, collectieve en spirituele ontwikkeling bij nieuwe projecten.

Wat heeft je ertoe aangezet om te (starten met) ondernemen ?

Voornaamste redenen :

1° Vanaf de crisis van 2008 ging mijn succesvolle carrière downhill en heb ik met hard zwoegen – in tegenstelling met vele KMO’s toen – het faillissement kunnen vermijden. Voor mijn comeback koos ik voor het oprichten van een crisisbestendig bedrijf.

2° Na 25 jaar ervaring en verhoogde competentie in mijn core business werden mijn nieuwe projecten te ambitieus om nog verder gedragen te kunnen worden door een eenvoudige coaching-eenmanszaak. Hiervoor moest ik een bedrijfsstrategie in het leven roepen.

Welke personen/professionele partners hebben je geïnspireerd, geholpen, gesteund, … bij het starten van je zaak ?

Voor ik met coaching en persoonlijke ontwikkeling begon had ik reeds 20 jaar in de muziekbusiness achter de rug. Ik keek op naar mensen als Richard Branson, Bono (van U2) en Rihanna. Hun gemeenschappelijk punt was de combinatie van enerzijds commercieel succes en anderzijds aandacht voor persoonlijk welzijn en menselijke waardigheid.

Mijn spirituele meesters (onder andere in sjamanisme) hebben me een bijzonder sterke basis in levensethiek bijgebracht. Die invloed stroomt door in de opstart van mijn zaak.

Ik herken me volledig in de “Bleu Ocean Strategy” zoals die in hun boek werd beschreven door W. Chan Kim en Renée Mauborgne. 

Voor ik mijn zaak opstartte heb ik het leven van vele succesvolle ondernemers onder de loep genomen. Het enig systematisch raakpunt bij allen, zonder uitzondering, was hun capaciteit om zich door de juiste mensen te laten omringen. Dat is mijn grootste inspiratie geworden.   

Hoe kwam je in contact met De Startersfabriek ?

Eigenlijk was het de Startersfabriek die met mij in contact kwam, en niet omgekeerd. Na de oprichting van mijn bedrijf regende het post van de Startersfabriek in mijn brievenbus.

Wat heb je al (bij)geleerd door te ondernemen ?

Mijn grootste eyeopener is het besef dat ik een bijzonder sterke cijfermatig handicap had, iets waar ik tot nu toe nooit bij stilgestaan was.

Ik heb daarbij geleerd hoezeer ongeletterdheid een groot aandachtspunt in onze maatschappij is, en hoezeer het probleem van “ongecijferheid” totaal onder de radar allicht 50% van de bevolking treft.

Mijn grootste challenge is nu om met cijfers te leren omgaan, wat o.a. de ontwikkeling van de nodige tools + een nauwe samenwerking met de meest bevoegde personen inhoudt.

Welke problemen/frustraties/struikelblokken heb je al gehad ? Hoe ga je daarmee om ?

Familiale omstandigheden die veel aandacht vergen.

Mijn eigen “ongecijferheid”, zie vorige vraag.

Mijn eigen ongeduld : ik heb reeds bergen verzet, en toch zou ik telkens reeds verder willen staan.

Onbegrip of gebrek aan vertrouwen in mijn aanpak vanwege buitenstaanders in de business.

Ik ga dat allemaal aan met een uiterst groot doorzettingsvermogen. Ook met véél aandacht voor mijn gezondheid.

Wat vind je het leukste aan ondernemen ?

Samenwerken.

Een bijdrage leveren in de maatschappij.

Mijn eigen potentieel ontwikkelen.

Wat zou je liever niet hebben bij het ondernemen? Waar zie je tegenop?

Bekrompen geesten en administratieve Kafka-situaties : die zijn héééél tijdrovend, en vormen een sterke afleiding van de ontwikkeling van de core business !

Welk raad/advies zou je geven aan mensen die een idee hebben (om te starten) ? Heb je tips voor prestarters ?

1° Wees bewust van je eigen doelstellingen, waarden en noden. Dat is het startpunt van alles.

2° Besef dat alle recepten niet voor iedereen gelden ; soms moet je van de algemene norm kunnen afstappen.

3° Laat je goed omringen.

Mocht je kunnen terugkeren in de tijd, zou je je zaak opnieuw opstarten ? 

Jazeker. Omdat de reden voor haar oprichting niet veranderd is. Mocht ik falen, zou het afhangen van de lessen die ik uit de faling zou trekken.  Ik zou zeker terug opstarten, maar nog geen idee welke zaken. Opnieuw : dat zou afhangen van de lessen die ik uit de faling zou trekken

project Fly

Welk sociaal statuut heb je als zelfstandige?

Voltijds hoofdberoep ondernemer en coach. Omdat dit mijn vocatie is.

Als je zelf een startersverhaal zou lezen of andere starters ontmoet, welke info zou je daar zelf willen uithalen?

Aanpakken en oplossingen waar ik niet aan gedacht heb.

Hoe heb je de opstart van je bedrijf gefinancierd ?

Met eigen vermogen en met bankleningen. Tot nu toe kwam mijn bedrijf niet overeen met de verwachtingen van mentors en andere geldschieters.

Hoe moet het vanaf nu verder met Phoenix23 ?

Het ziet er sterk naar uit dat Phoenix23 verder met een aantal business units zal werken, die elk instaan voor een specifiek project. Door hun verscheidenheid in vormgeving en ondanks een gemeenschappelijk doel (innovatieve projecten op vlak van persoonlijke, collectieve en spirituele ontwikkeling), zal elk project (elke business unit) een ander soort investering, een ander soort partner, en andere bronnen van samenwerking vergen. Dit is voor het ogenblik nog een hypothese, maar wel gebaseerd op anderhalf jaar daadwerkelijke contacten.

Francois De Kock

Waar vind je Phoenix23

Adres: 
Kalversteeg 10, 9000 Gent
Telefoonnummer: